ACTIVE PROTECTION

active-protection.gr

Υποστήριξη θυμάτων από τροχαία ή εργατικά ατυχήματα

Η "ACTIVE PROTECTION" είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που δραστηριοποιείται πανελλαδικά, με αντικείμενο την υποστήριξη θυμάτων από τροχαία ή εργατικά ατυχήματα.

Στόχος της εταιρείας είναι η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των παθόντων ατυχημάτων, η επίτευξη της ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ τους και η ΦΡΟΝΤΙΔΑ για την αποκατάσταση των σωματικών βλαβών και των τυχόν ψυχολογικών αναγκών τους.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΣΤΕΛΕΧΩΝΕΤΑΙ από ομάδα διακεκριμένων δικηγόρων που εξειδικεύονται στις αποζημιώσεις από τροχαία και εργατικά ατυχήματα και στο δίκαιο της ασφαλιστικής αποζημίωσης.

ΔΙΑΤΗΡΕΙ οργανωμένο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών: ορθοπεδικών, πλαστικών χειρουργών και ιατρών άλλων ειδικοτήτων, καθώς και φυσικοθεραπευτών, ψυχολόγων, πραγματογνωμόνων - ερευνητών και ασφαλιστικών συμβούλων.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ με άρτια εξοπλισμένα συνεργεία επισκευής οχημάτων - κάθετες μονάδες.

ΤΙ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα να καλύψει το σύνολο των αυξημένων αναγκών του παθόντος ατυχήματος και συγκεκριμένα παρέχει:

active-protection.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με δυνατότητα παροχής αυτών ακόμη και εντός του Νοσοκομείου ή κατ' οίκον, από δικηγόρους εξειδικευμένους σε τροχαία - εργατικό ατυχήματα, χωρίς καμία δέσμευση.

active-protection.gr

ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υλικών ζημιών οχήματος από άρτια εξοπλισμένα συνεργαζόμενα συνεργεία (μεταφορά βλαβέντος οχήματος από γερανοφόρο όχημα, πλήρης επισκευή οχήματος, παροχή οχήματος αντικατάστασης).

active-protection.gr

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Βέλτιστη αποκατάσταση σωματικών βλαβών από άριστους ιατρούς ορθοπεδικούς, πλαστικούς χειρουργούς, οφθαλμιάτρους, ωτορινολαρυγγολόγους, φυσικοθεραπευτές και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

active-protection.gr

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Από εξειδικευμένους ψυχολόγους.

active-protection.gr

ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Από εξειδικευμένα δικηγορικά γραφεία (όπου απαιτείται) μέχρι την καταβολή της πλήρους αποζημίωσης στον παθόντα.

active-protection.gr

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Επί των συνθηκών τροχαίων και εργατικών ατυχημάτων (όπου απαιτείται) από εξειδικευμένους πραγματογνώμονες - ερευνητές τροχαίων / εργατικών ατυχημάτων.

Για όλα τα παραπάνω ο παθών δεν θα καταβάλει κανένα αντίτιμο, καθώς οι συνεργάτες της εταιρείας μας θα αμείβονται μόνο μετά τη διεκπεραίωση της υπόθεσης και την είσπραξη της αποζημίωσης από τον παθόντα.

Η ACTIVE PROTECTION

active-protection.gr
active-protection.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ - ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ - ΚΑΛΥΠΤΕΙ

Προκειμένου να πετύχει τον σκοπό της καθώς, ως επί το πλείστον ο παθών ατυχήματος που έχει υποστεί σωματικές βλάβες

ΑΔΥΝΑΤΕΙ λόγω της δυσχερούς κατάστασης που έχει περιέλθει να αντιμετωπίσει σωρεία ζητημάτων που ανακύπτουν από την ημέρα του ατυχήματος μέχρι και την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών του.

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ όλα τα νόμιμα δικαιώματά του που αφορούν τις παρούσες και τις μελλοντικές αξιώσεις του σχετικά με την καλύτερη και ταχύτερη αποκατάσταση της υγείας του, καθώς και την πλήρη αποζημίωσή του.

ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΛΩΤΟΣ και επιρρεπής σε εσφαλμένες επιλογές, που μπορεί να του στερήσουν τη δυνατότητα πλήρους αποκατάστασης των ζημιών που έχει υποστεί.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τι πρέπει να προσέχουν τα θύματα τροχαίων - εργατικών ατυχημάτων

active-protection.gr
Ενδεικτικά, κάποια από τα πιθανά ζητήματα που θα αντιμετωπίσει το θύμα ατυχήματος:

Κατάθεση στην επιληφθείσα υπηρεσία της τροχαίας - αστυνομική αρχή.

Παρακολούθηση και λήψη αντιγράφων ποινικής δικογραφίας.

Επικοινωνία με τυχόν αυτόπτες μάρτυρες.

Εμπεριστατωμένη έρευνα επί των συνθηκών των ατυχήματος.

Ακριβής - ολοκληρωμένη εκτίμηση του ύψους των απαιτήσεων αποζημίωσης του παθόντος.

Δημιουργία ολοκληρωμένου φακέλου ατυχήματος (έγγραφα δικογραφίας, ιατρικές γνωματεύσεις, φορολογικά παραστατικά δαπανών, φωτογραφίες κλπ).

Σχηματισμός ολοκληρωμένου ιατρικού φακέλου.

Αποκατάσταση υλικών ζημιών οχήματος.

Ιατρική παρακολούθηση - αποκατάσταση μετά την έξοδο από το νοσοκομείο.

Διεκδίκηση νόμιμης αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία του υπαιτίου ή του υπόχρεου - Αίτηση αποζημίωσης.

active-protection.gr
Προκειμένου ο παθών να διασφαλίσει πλήρως τα δικαιώματά του, θα πρέπει:

Να συμβουλευτεί άμεσα εξειδικευμένο δικηγόρο τροχαίων - εργατικών ατυχημάτων, οπωσδήποτε πριν την κατάθεση στην τροχαία ή την επιληφθείσα αστυνομική αρχή, προκειμένου να καθοδηγηθεί ορθά και να ενημερωθεί πλήρως για τα δικαιώματά του.

Να μην υπογράψει κανένα προτεινόμενο έγγραφο πρότασης αποζημίωσης από την υπόχρεη ασφαλιστική εταιρεία, προτού συμβουλευτεί δικηγόρο εξειδικευμένο σε θέματα ασφαλιστικής αποζημίωσης. Είναι προφανές ότι η ασφαλιστική εταιρεία που εμπλέκεται στην αποκατάσταση της ζημιάς επιθυμεί να "κλείσει" την υπόθεση το ταχύτερο, προκειμένου να καταβάλει τη μικρότερη δυνατή αποζημίωση. Ωστόσο, είναι πιθανόν να προκύψουν απαιτήσεις του παθόντα (δαπάνες ιατρικής φροντίδας, φυσικοθεραπείες, διαφυγόντα εισοδήματα, δαπάνες νοσηλείας κατ' οίκον - οικιακής βοηθού, ηθική βλάβη κ.α.) και μετά την έξοδό του από το νοσηλευτικό ίδρυμα, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν εξαρχής.

Να μην υπογράψει σε ασφαλιστική εταιρεία έγγραφο παραίτησης από μελλοντικές απαιτήσεις (που πιθανότατα δικαιούται) πριν συμβουλευτεί δικηγόρο. Η ασφαλιστική εταιρεία ενδέχεται να επιχειρήσει να "κλείσει" την υπόθεση αποζημιώνοντας μόνο τις ελάχιστες υλικές ζημίες, οι οποίες, ως επί το πλείστον, υπολείπονται σημαντικά του συνόλου των νόμιμων αξιώσεων του παθόντος.

Να μην υπογράφει έγγραφα πληρεξουσιότητας σε άγνωστους που συστήνονται ως δικηγόροι τροχαίας (διότι δεν υπάρχουν δικηγόροι τροχαίας) ή τυχόν θα του προταθούν από την Τροχαία, γεγονός που θα του στερούσε τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής δικηγόρου εξειδικευμένου σε τροχαία - εργατικά ατυχήματα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Active Protection
Κ. Λομβάρδου 149-151, Αθήνα
Τ.Κ. 114 75 Ελλάδα

Τηλ./Φαξ: (+30) 210 6452 942
activeprotection@hotmail.com